Prenumerata

Wybierz Prenumeratę Presto, jeśli nie chcesz przegapić żadnego z kolejnych wydań, a szczególnie najnowszego #22 pod hasłem: WOLNOŚĆ. Poza tym będzie wygodniej, bo z dostawą do domu i taniej niż w empiku. No i bezpośrednio u wydawcy, za co będziemy bardzo wdzięczni*.

Jak zamówić prenumeratę?

Dokonaj wpłaty:

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, adres doręczenia prenumeraty
Kwota: 59 zł
Nr konta: 17 1140 2004 0000 3402 5294 2493 [mBank]
Odbiorca przelewu: Magazyn Presto, ul. Dereniowa 6, 02-795 Warszawa
Ważne: potwierdzenie przelewu prześlij na adres: prenumerata [at] prostoomuzyce.pl

Po zaksięgowaniu wpłaty zaczniemy realizować prenumeratę. Otrzymasz cztery kolejne wydania Presto. Prenumeratę uwzględniającą bieżące wydanie (#22) można zamówić do końca października 2018 r. Od 1 listopada realizujemy prenumeraty od numeru #23 do #26. #22 będzie dostępny wyłącznie w sprzedaży egzemplarzowej: m.in. empiki i Gigant.pl/presto. 

Przedłużenia prenumeraty można dokonać w dowolnym momencie. 

*Dla tych, którzy dołączają do tego grona, jak i dla tych, którzy prenumeratę przedłużają mamy ciekawe płyty od naszych partnerów: Warner, Universal, DUX, Requiem Records. 

Dołącz do grona Prenumeratorów i zacznij regularnie czytać Presto!

 

 

UWAGA. RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informujmy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Redwood Project Kinga Wojciechowska, NIP: 693-153-34-11, ul. Dereniowa 6, 02-776 Warszawa,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z realizacji prenumeraty czasopisma Presto albo zakupu egzemplarza archiwalnego lub bieżącego czasopisma Presto, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO i ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy,
3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Redwood Project Kinga Wojciechowska, NIP: 693-153-34-11, ul. Dereniowa 6, 02-776 Warszawa,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania prenumeraty czasopisma Presto oraz w obowiązkowym okresie
przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem usług i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji prenumeraty czasopisma Presto lub realizacji zakupu dowolnego numeru czasopisma Presto.

Więcej artukułów z kategorii: 

Oceń zawartość: 

Brak głosów